Rapporter för skolledare

Om man är uppsatt som typ Skolledare i SchoolSoft så har man fått tillgång till ett antal rapporter direkt ifrån Startsidan. Tidigare har dessa rapporter enbart funnits under respektive funktion i SchoolSoft och de finns självfallet fortfarande kvar där. Syftet med att samla dessa rapporter är att skolledaren enkelt ska få tillgång till alla rapporter som finns i SchoolSoft.

De rapporter som numera visas under den nya menyingången Skolledare är:
 
  • Ämnesmatriser rapporter (Enbart grundskola)
  • Elevdokument rapporter
  • Enkät, kursutvärderingar och rapporter
  • Rapport resultat (Enbart gymnasiet, på grundskolan ligger Rapport resultat under Rapport GR)
  • GY rapport (Enbart om man är gymnasieskola med betygshantering)
  • GY11 rapport (Enbart om man är gymnasieskola med betygshantering)
  • Rapport GR (Enbart om man är grundskola med betygshantering)
 
Observera att rapporterna funktionsmässigt inte har förändrats.