SchoolSofts användarkonferens

 

Efter dialog med våra kunder har vi beslutat att flytta fram höstens användarkonferens till vårterminen nästa läsår. Anledningen till flytten är att höstterminen ofta innebär en stor arbetsbelastning för våra användare, och att det därför har upplevts som svårt att hinna delta på användarkonferensen. Vi planerar att hålla konferensen mellan sportlovet och påsklovet och återkommer med information om detta under hösten 2017.