Underlag till SCB för resultat på nationella prov (Gymnasiet)

 

I SchoolSoft finns en export av resultat som kan användas när gymnasiet ska rapportera in resultaten på de nationella proven till SCB. Det finns emellertid data som krävs för rapporten till SCB som inte behandlas i SchoolSoft. I SchoolSoft finns det därför ett ”Underlag till SCB”, där vi presenterar de uppgifter som finns i det format som önskas. Denna rapport är tänkt att, efter viss justering i exempelvis Excel, kunna klippas in i SCBs mall för rapport av Nationella prov.

Gör så här:

1. Skapa en ny uppgiftstyp under ADMIN/ALTERNATIV/Användarkoder/Uppgift: Typ. Döp typen till Nationella prov.

2. Koppla ämnen till skolverkets kurser under ADMIN/UNDERHÅLL/Ämnen. Välj Ändra på något av ämnena som används till nationella prov och koppla det till rätt kurs under rullisten Kurs.

3. Lärarna skapar uppgifter på ”vanligt” sätt med typen Nationella prov där de rapporterar resultaten på de nationella proven.  Om det finns delprov så skapa en uppgift per delprov.

4. Skolans administratör kan sedan ta fram rapporter på de nationella proven under ADMIN/KURS/Rapporter/Rapport resultat. Där filtrerar man på typen Nationella prov.

Om det är flera grupper som ska ingå i underlaget så kan man schemalägga provtillfällena med en grupp dedikerad för detta.

I rapporten ingår:

1.      Personnummer – elevens personnummer

2.      Skolkod – skolans skolkod

3.      Studievägskod – studievägskoden på elevens program

4.      Grupp – klass

5.      Skolår – elevens år

6.      Kurs – kursbeteckningen

7.      Prov - Tom, skolan fyller i

8.      Kursbetyg – Betyget på kursen eller X

9.      Antal terminer – Tom, skolan fyller i

10.  Antal kurstimmar – Tom, admin få hämta uppgifter i sitt schemasystem eller i ADMIN/Scheman/Rapport schemalagda lektioner.

11.  Antal genomförda timmar – Tom, admin få hämta uppgifter i NÄRVARO/Skolrapporter/Undervisning.

12.  Provtillfälle – Tom, skolan fyller i

13.  Sedan kommer en betygskolumn per uppgift. Med andra ord en per delprov.

Alla elever i gruppen ska med oavsett om resultat finns.