Välkomna tillbaks till ett nytt läsår med SchoolSoft!

www.schoolsoft.se/lasarsstart hittar ni instruktioner om hur man bör gå tillväga med nytt läsår, nytt schema/veckoprogram, nya elever/barn, användarnamn, utskick med mera. Det är mycket viktigt att ni går igenom instruktionen och gör det som behöver göras. Rutinerna är olika beroende på vilket schemaprogram ni använder. Se till att du läser rätt manual. Vi på SchoolSoft hjälper gärna till med förberedelserna, då vi har bra rutiner för detta.  Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för att er skolstart ska gå så smidigt som möjligt.

Detaljerad information om hur du genomför varje steg finns i manualen Skolstart på http://www.schoolsoft.se/lasarsstart.  Där får du en stegvis guidning till allt skolan behöver förbereda inför skolstarten och hur ni gör för att själva läsa in nya elever, skapa inloggningsuppgifter mm.

De flesta inläsningar kan ni göra på egen hand. För er som vill att vi på SchoolSoft ska hjälpa till att läsa in nya uppgifter så hittar ni mallar på vilka uppgifter vi behöver samt i vilket format på vår hemsida (http://www.schoolsoft.se/mallar). Vänligen använd dessa mallar. Gör ni inte det tar det längre tid för oss att läsa in uppgifterna.

Allt arbete med inläsning, skapande av inloggningsuppgifter, scheman etc debiteras enligt avtalsenlig konsulttaxa.  All beställning på hjälp med inläsning måste göras skriftligen till support@schoolsoft.se. Vi tar inte emot några inläsningsbeställningar eller beställningar på användarnamn eller lösenord per telefon.

Det är många skolor som använder SchoolSoft, räkna därför med upp till 3 arbetsdagar innan schema och nya elever är inlästa. Under augusti kommer i stort sett alla på SchoolSoft att jobba med detta och ni når oss som vanligt via support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41.