Vi är glada att välkomna samtliga folkhögskolor i Sverige till SchoolSoft

RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) har tecknat avtal med SchoolSoft. Avtalet gäller samtliga folkhögskolor i Sverige som omfattas av FSO (Folkhögskolornas intresseorganisation).

SchoolSoft genomför under året ett projekt för att fullt ut anpassa systemet så att det motsvarar de administrativa behov som folkhögskolorna har kring, antagning, studieplanering, rapporter och studieomdömen/intyg.

Avtalet ger även folkhögskolorna tillgång till all befintlig funktionalitet i SchoolSoft som innebär stöd för närvarohantering, bedömning, kommunikation, verksamhetslogg (blogg) och mycket, mycket mer.

Mer information om SchoolSoft och projektet finns bifogat nedan. 

Informationen finns även på FSO (Folkhögskolornas intresseorganisation): https://fso.folkbildning.net/avtal-med-schoolsoft-ar-nu-undertecknat

Frågor kring projektet besvaras av:

heli.nordberg@folkbildning.net

lars.forsmark@vfhsk.se

tobias.t.johansson@vgregion.se