Rapporter

Fakturaunderlag vårdnadshavare

 

Nu finns funktionalitet för att hantera skolans behov av fakturaunderlag till föräldrarna för barnomsorg och skolbarnomsorg.
 
Adminfliken på elev har kompletterats med ett fält för det avtalspris som gäller för barnet/eleven. Skolan lägger in det priset manuellt. (Det räknas inte ut av systemet). Fakturaunderlaget presenteras på samma sätt som Kommunal ersättnings andra fält enligt samma logik. Denna rapport finns dessutom i xml-format.
 
Uppgifter för den vårdnadshavare som är markerad som folkbokföringsadress för eleven vid rapporttillfället hämtas ur SchoolSoft. Det finns med andra ord ingen historik på det.

Rapporter för skolledare

Om man är uppsatt som typ Skolledare i SchoolSoft så har man fått tillgång till ett antal rapporter direkt ifrån Startsidan. Tidigare har dessa rapporter enbart funnits under respektive funktion i SchoolSoft och de finns självfallet fortfarande kvar där. Syftet med att samla dessa rapporter är att skolledaren enkelt ska få tillgång till alla rapporter som finns i SchoolSoft.

De rapporter som numera visas under den nya menyingången Skolledare är:
 
  • Ämnesmatriser rapporter (Enbart grundskola)
  • Elevdokument rapporter
  • Enkät, kursutvärderingar och rapporter
  • Rapport resultat (Enbart gymnasiet, på grundskolan ligger Rapport resultat under Rapport GR)
  • GY rapport (Enbart om man är gymnasieskola med betygshantering)
  • GY11 rapport (Enbart om man är gymnasieskola med betygshantering)
  • Rapport GR (Enbart om man är grundskola med betygshantering)
 
Observera att rapporterna funktionsmässigt inte har förändrats.

Rapport nationella prov (grundskolan)

Det går nu att få ut rapporter på nationella prov på grundskolan. Sedan tidigare har SchoolSoft stöd för att skapa rapporter till SCB över resultaten på de nationella proven. Vad denna nya rapport syftar till är att man från skolan kan ta ut en rapport över resultaten som är mera läsbar och användbar i skolans kvalitetsarbete. Rapporten kan även exporteras.

 
Rapporten är tillgänglig för de lärare som lämnar resultat men då endast i de ämnen och årskurser som läraren lämnar resultat i.
 
Administratören på skolan kan få ut rapporter på samtliga ämnen och årskurser. Rapporterna återfinns under Admin/Grundskolebetyg/Nationella prov. Klicka sedan på Rapport.

Rapport schemalagda lektioner

Rapporten ger en samlad bild över hur många schemalagda timmar det finns i ett visstveckointervall eller hela läsåret för personal, grupp och/eller ämne. Det går att välja om rapporten ska visa antal lektioner eller antal timmar. Om Visa endast ämnen som närvarorapporteras kryssas i visas enbart de ämnen som används för närvarorapportering.

 
Rapporten öppnas i ett nytt fönster så att den ska gå att arbeta med parallellt med arbetet i SchoolSoft.

Mer information kommer att finnas i manualerna SchoolSoft för administratörer, Schemaläggning grundskolan och Schemaläggning gymnasiet.

Rapport kurser i schema och studieplan

Rapport kurser i schema och studieplan under Rapporter i menyn KURS - skapar en rapport över kurser som finns/saknas i elevernas schema och som finns/saknas i elevernas studieplaner.

Rapporten gör det möjligt att få en översikt på om en kurs finns i schemat men inte i studieplanen eller vise versa.

Detta förutsätter att administratören först har kopplat kurserna till ämnen under Underhåll/Ämnen. I rapporten är elevernas namn klickbara och tar dig direkt till elevens studieplan.