Vårdnadshavare

Inställningar i iCal-flödet

I iCal-flödet från SchoolSoft går det nu att ställa in vilken typ av information man vill. Ändra inställningarna under Min Profil/iCal-flöde/Hantera.

Om inga val görs får man information om:

  • kalenderhändelser,
  • tidbokningar,
  • schemapositioner
  • lektionsplaneringar (elever och vårdnadshavare)
  • uppgifter (elever och vårdnadshavare)
  • förskoletider (vårdnadshavare om barnet går i förskolan)

Även matsedel finns som val men är inte förvalt.

Läs mer om hur iCal-flödet fungerar här

iCalendar

Nu finns en export iCalendar-format från SchoolSoft. Det innebär att det går att exportera uppgifter från SchoolSoft till sin kalender (Outlook, Google Kalender, kalender i telefonen osv). 

Skolan aktiverar först möjligheten att använda iCalendar genom att kontakta SchoolSofts support.

När funktionen sedan är påslagen kan elever, föräldrar och personal gå till Min profil och kryssar i iCalendar flöde – Aktivera för att visa länk och sedan sparar. Om man är vårdnadshavare till flera barn får man en länk per barn.

Hur länken sedan hanteras beror på vilken kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra kalendrar räcker det med att man klickar på länken.

Datumhantering av ämnesmatriser

Ämnesmatriserna är nu anpassade till läsårsskiften och till att elever byter skola inom en organisation.
 
I ämnesmatrisen kan man välja ett datum för att se hur matrisen såg ut vid det tillfället. Matrisen går då inte att ändra.
 
När man väljer ett arkiv så får man se matrisen vid arkiveringsdatumet. Väljer man att se Ändringar så ser man dem fram till och med valt datum.
 
Elever och Vårdnadshavare kan se matrisen som den var vid valt datum oavsett vilken skola eleven gick på då. Gick eleven på en annan skola så skrivs skolans namn ut ovanför matrisen.
 
Inställningen Förmågor: Visa på elevens nya skola under Användarinställningar anger om elevernas ämnesmatriser ska vara tillgängliga på den nya skolan när eleven byter skola inom samma organisation.