VÅRA UTBILDNINGAR

Våra utbildningar

Under läsåret erbjuder vi workshops och utbildningar för personal som vill uppdatera sin kompetens

Utbildning 

  •  Ett kortare tillfälle med klassrumsbetonad utbildning. Utbildningsmaterial ingår.

Workshop

  •  Ett tillfälle klassrumsbetonad utbildning, flera deltagare från olika skolor. Med planerad tid  för diskussioner, egna laborationer och funderingar. Dessa workshops är perfekta tillfällen att träffa personal från andra skolor för utbyte av erfarenheter. Vi bjuder på lunch och kaffe. Utbildningsmaterial ingår.

Webbutbildning

  •  En utbildning vid din egen dator. Individuellt eller för grupp. Utbildningsmaterial ingår.
     

Kontakta oss för att boka en utbildning till skolans personal
utbildning@schoolsoft.se

 

 

 

Läsårsstart

Utbildningen är till för dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft .

På utbildningen går vi igenom hur man:

- Inaktiverar gamla elever
- Hanterar befintliga undervisningsgrupper
- Importerar nya elever
- Inaktiverar personal som slutat på skolan
- Skapar ny personal
- Tar bort vårdnadshavare utan elever
- Läser in / skapar nya vårdnadshavare
- Skapar inloggningsuppgifter till nya elever och vårdnadshavare
- Läser in elevbilder i SchoolSoft
- Skapar nya program och studieplaner (enbart gymnasiet)

 

Tillbaka upp igen

Administratörer

För dig som är ny administratör på en grundskola/gymnasieskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.

Vi går igenom de grundläggande administrativa funktionerna i SchoolSoft så som publicering av nyheter och kalenderhändelser, användarinställningar och hantering av lärar-, elev- och vårdnadshavarkonton. Vi kommer också att titta på närvaro- och frånvaroanmälningar samt underhåll av undervisningsgrupper.

 

Tillbaka upp igen

Administratörer i förskolan

För dig som är ny administratör på en förskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.

Vi går igenom hantering av personalregister, barnregister och hur ni administrerar vårdnadshavarnas konton. Vi bygger upp veckoprogram med olika aktiviteter och sätter upp avdelningar som sedan kan användas för planering och hämtnings- och lämningstider. Vi går också igenom alla inställningar och anpassningar av SchoolSoft som behövs för att komma igång. 

 

Tillbaka upp igen

Administratörer på fritids

För dig som är ny administratör på fritids eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.

Vi går igenom hantering av fritidsgrupper, hämtings- och lämningstider samt rutiner kring lovhantering. Vi går också igenom alla inställningar och anpassningar av SchoolSoft som behövs för att komma igång med fritids. 

 

Tillbaka upp igen

Administratör - fortsättning (avancerad admin)

Utbildningen är till för dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft och vill lära dig mer om avancerade funktioner. Vi går bland annat igenom:

På administratörsutbildningen går vi igenom lite mer avancerade delar av SchoolSoft. 

-Skolinfo
- Bokningar
- SMS
- Skapa användarnamn och lösenord till elever
- Flytt av elever och personal mellan skolor i samma organisation
- Egna fält
- Elevbilder
- Enkäter
- Export/Import 
- Korthantering
- RSS

 

Tillbaka upp igen

Studieplaner och program i gymnasiet

Vi går igenom kurser, program och inställningar som behövs för att skapa elevernas studieplaner. Sedan får du lära dig hur du underhåller studieplanerna med individuella val och förberedelser för betygsättning.

 

Tillbaka upp igen

Betyg i grundskolan

Vi går igenom alla inställningar och förberedelser som krävs för att kunna göra betygsättning i SchoolSoft. Vi tittar också på hur ni hanterar betygskataloger och betygsdokument,  t. ex. hur ni skickar statistik till SCB och intagningsnämnden.

 

Tillbaka upp igen

Betyg på gymnasiet

Vi går igenom hur man skapar program och studieplaner i SchoolSoft. Vi går också igenom alla inställningar och förberedelser som krävs för att kunna sätta betyg i SchoolSoft. Vi tittar på hur ni hanterar betygskataloger, betygsdokument och hur ni skickar statistik till t. ex. UHR.

 

Tillbaka upp igen

Elevdokument och matriser

Vi går igenom funktionen elevdokument och förbereder er skola för t ex skriftliga omdömen och IUP. Innan utbildningen är det en stor fördel om er skola förbereder underlag för skriftliga omdömen och IUP.

Vi går igenom inställningar, hur ni lägger in frågor, sätter ihop formulär och gör mallar för era elevdokument. Vi tittar också på hur det ser ut för lärare, elever och föräldrar i SchoolSoft inför ett utvecklingssamtal.

Vi går också igenom ämnes- och kursmatriserna. Där får ni information om hur lärarna arbetar med matriserna samt hur ni som administratörer kan komplettera matriserna med egna steg och färdigheter. 

Tillbaka upp igen

Elevkö

Vi kommer att gå igenom hela förloppet med arbetet i elevkön:
-Vårdnadshavarna anmäler elever via anmälningsformuläret
-Administratören anmäler elever via SchoolSoft
-Det kontinuerliga arbetet i elevkön. Från "I kö" till "Antagen"
-Importera antagna elever från elevkön till SchoolSoft
-Skicka meddelanden från kön till vårdnadshavarna
-Etiketter
-Export från kön för att arbeta i Excel
-Vanliga frågor från vårdnadshavarna

 

Tillbaka upp igen

Ny personal

För dig som är nyanställd på en skola och behöver komma igång med SchoolSoft.

 

Tillbaka upp igen

Skolledare

Vi går igenom hur skolledare kan skicka ut information i SchoolSoft, vilken typ av statistik som finns och hur ni kan se hur er personal arbetar i SchoolSoft. Vi tittar också på vilka funktioner som finns så att ni vet vad ni kan förvänta er av er personal och hur ni kan använda SchoolSoft på bästa möjliga sätt.

 

Tillbaka upp igen

 
Pedagogiska delarna i SchoolSoft

 

Passar för dig som vill veta mer om de pedagogiska funktionerna i systemet

 

Workshopen fokuserar framförallt på det nya planeringsverktyget, ett verktyg som är flexibelt och öppnar möjligheter att planera på individnivå, gruppnivå, över flera läsår och detta kan göras av en enskild pedagog eller av flera som delar på planeringar.

 

Under workshopen kommer vi visa, förklara och ge matnyttiga exempel på följande delar:

  • Planeringsverktyget - användningsområden och planeringsupplägg

  • Uppgifter och kopplingar till matriserna

 

 

Syftet är att skapa så breda möjligheter som möjligt att planera i SchoolSoft oavsett arbetssätt och pedagogisk inriktning. Pedagogisk planering, kursplanering m.m. fungerar utmärkt att använda planeringsverktyget till.

 

Anmäl här

 

 

Tillbaka upp igen